Vill du bli en del av vårt team?

Lediga tjänster

Om oss

Sedan 1 april 2020 är Swedol en del av Momentum Group och bildar tillsammans med TOOLS ett gemensamt affärsområde för verktyg, förnödenheter, arbetskläder och skydd. Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Den sammanslagna koncernen omsätter drygt 9 miljarder SEK per år, varav det sammanslagna affärsområdet för verktyg, förnödenheter, arbetskläder och skydd svarar för cirka 8 miljarder SEK. Momentum Group är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

TOOLS gör kundens vardag enklare, säkrare och mer lönsam genom att leverera kompetens och rådgivning kring produkter och tjänster inom främst verktyg och maskiner, arbetskläder, skyddsutrustningar, fastighetsprodukter och arbetsplatsutrustningar. 

Swedol är multispecialisten på verktyg, yrkeskläder och skydd. Vi erbjuder ett brett kvalitetssortiment av produkter, tjänster, verkstad och rådgivning för yrkesfolk – allt på ett ställe. Kunderna finns huvudsakligen inom bygg och anläggning, industri och verkstad, åkeri och transport, jord- och skogsbruk och offentlig service. 

Tillsammans utgör Swedol och TOOLS affärsområdet Verktyg, Förnödenheter, Arbetskläder & Skydd. Mer information om samgåendet kan du läsa om på www.swedoltools.se.  


Lär känna oss

Carina Begemann

Läs mer

Malin Johansson

Läs mer

Trevlig och säker arbetsmiljö

En god arbetsmiljö skapas gemensamt och har hög prioritet i affärsområdet. Vår uppförandekod, arbetsmiljöpolicy och värdegrund guidar oss i hur vi ska bete oss mot varandra, vår omvärld och mot oss själva samt hur vi ska arbeta med att förebygga, utreda, åtgärda och följa upp vår arbetsmiljö. Vi satsar på ledarskap och har ett pågående ledarskapsprogram för samtliga chefer.

Intressanta arbetsuppgifter

Oavsett om du arbetar i butik, som säljare, inom logistik eller på en central stödfunktion så kan vi erbjuda dig intressanta arbetsuppgifter. Vi har en tydlig tillväxtvision och vår strategi rymmer många spännande utmaningar.

Trygg anställning med kollektivavtal och pension

Vi är anslutna till fyra olika kollektivavtal inom detaljhandeln och vilket din anställning omfattas av beror på var du jobbar och vilken befattning du har. I din anställning ingår alltid pension och försäkringar. Som medarbetare har du också ett friskvårdsbidrag och väldigt förmånliga rabatter i våra butiker.